PLZEŇ - KRÁTKÉ PŘEDSTAVENÍ

Plzeňské náměstí

Plzeň je čtvrtým největším městem v České republice. V západní části Čech zaujímá výrazné dominantní postavení jako silné průmyslové, obchodní, kulturní a správní centrum. Město bylo založeno v roce 1295 na soutoku řek Úhlavy, Úslavy, Radbuzy a Mže českým králem Václavem II. Výhodná geografická poloha mezi Prahou a zemskými hranicemi mu umožnila rychlý ekonomický rozvoj.

Dnešní Plzeň se rozkládá na ploše 125 km2 a žije zde zhruba 167 000 obyvatel. Vysoká kulturní i hospodářská úroveň města se odrazila v osobitém stavebním vývoji. Historické jádro města bylo v roce 1989 prohlášeno městskou památkovou rezervací. Mezi cenné stavební památky patří zejména gotický chrám sv. Bartoloměje, renesanční radnice, barokní přestavby budov arciděkanství a františkánského kláštera či židovská synagoga.

Na přelomu 19. a 20. století jsou dokončovány náročné stavby veřejných budov, např. městské divadlo, muzeum, Měšťanská beseda ap. Zcela ojedinělý je soubor 18 domů vyzdobených sgrafity podle návrhů Mikoláše Alše.

Kruhový výhled z katedrály sv. Bartoloměje

Neobyčejně široká je také síť středních odborných škol, gymnázií a škol uměleckých. V Plzni působí také mezinárodní instituce - Alliance Francaise, Anglická knihovna, Rakouská knihovna a Americké centrum. Duchovní tradice města byly posíleny založením biskupství v roce 1993.

K nejhodnotnějším tradicím plzeňského kulturního prostředí patří činnost Divadla J. K. Tyla. Plzeň je dějištěm kulturních akcí a festivalů mezinárodního významu - Smetanovské dny, Skupova Plzeň, Historický víkend, festival Na ulici, Pilsner Fest, Mezinárodní bienále kresby či festival Divadlo. V rámci Plzeňského kulturního léta jsou pořádány koncerty na otevřených pódiích v centru města.

Rekreační možnosti Plzně jsou překvapivě bohaté, neboť město obklopují četné lesy s mnoha vodními plochami. Okolí města skýtá rozmanité možnosti výletů za historickými památkami Plzeňska.


PLZEŇ - UNIVERZITNÍ MĚSTO

Západočeská univerzita v Plzni

Adresa rektorátu:Obrázek Západočeská univerzita v Plzni
Univerzitní 8
306 14 Plzeň
Česká republika

Telefon:

Ústředna: +420 377 631 111
Telefonní seznam

Fax:

Univerzitní 8: +420 377 631 112
sady Pětatřicátníků 14: +420 377 631 522

www.zcu.cz

Univerzita Karlova v Praze - Lékařská fakulta v Plzni

Adresa děkanátu:Obrázek Univerzita Karlova v Plzni
Husova 3
306 05 Plzeň
Česká republika

Telefon:

Ústředna: +420 377 593 400
Telefonní seznam

Fax:
Ústředna: +420 377 593 449

E-mail: info@lfp.cuni.cz

www.lfp.cuni.cz

Zdroj: www.plzen.eu