Kontaktní údaje:

Petr Smetana
tel. 774 777 800

e-mail: ubytovanivplzni@gmail.com

Adresa:
Borská 27
Plzeň 301 00

IČO: 46831185